Onze waterlopen kunnen wat extra helden gebruiken

De provincie onderhoudt 2.400 km onbevaarbare waterlopen en kan daarin de hulp gebruiken van wakkere burgers die op tijd zaken melden om erger te voorkomen.

Want een goed onderhouden waterloop betekent een vlotte waterdoorstroming en minder kans op overstromingen. Als melder help je ook de natuur een handje. Vissen die moeilijk stroomopwaarts geraken of voedsel vinden zullen je erg dankbaar zijn.

Meer info

Van 15 september tot 14 februari worden onze waterlopen jaarlijks gemaaid

Wat kun je melden?

  • Overmatige of ongewenste plantengroei
  • Boom of ander obstakel in de beek
  • Zwerfvuil, verstopte vuilrooster
  • Afkalvende oever, oeververzakking
  • Wateroverlast, hoog waterpeil
  • Zeldzame dieren of planten
  • Pesticidengebruik in of naast de waterloop
  • Inbreuken op afstandsregels

Staat wat je wil melden niet in de lijst? Dan is de provincie er wellicht niet voor bevoegd. Bekijk welke instanties je kunnen verderhelpen.

Wil je iets melden over een onbevaarbare waterloop?

  • Geef hier de plaats op van de waterloop waar je melding over gaat. Je kunt de cursor op de kaart hieronder nog verplaatsen om de locatie exact aan te duiden.
  • Wij gebruiken de gegevens die je invult om contact met je op te nemen in verband met je melding. Meer weten? Lees onze privacyverklaring.